Tesla Enerji

TESLA ENERJİ, Zülfikarlar Holding 'in  1942 yılından beri biriktirdiği engin tecrübeden güç alarak, Türkiye ve Bölgede kendi sektöründe belirleyici aktör olma vizyon ve misyonunu taşımaktadır.

Konularında söz sahibi uzman kadrosu ile enerji sektöründe katma değeri yüksek faaliyet planlarını adım adım gerçekleştirmekte olan TESLA ENERJİ, stratejik önceliğini elektrik üretimine vermiş ve bu kapsamda Hidroelektrik ve Kömür kaynakların değerlendirilmesini ön plana almıştır.