Tesla Enerji

Stratejik Hedefimiz
  • 500 MW kurulu güç Hidro Elektrik Santrali
  • 500 MW kurulu güç Termik Santral
  • Elektrik Üretim Özelleştirmeden Pay
  • Ülke Elektrik Piyasasında %2 Pazar Payı
  • İnovatif yaklaşım ile Hidrojen ve PV Enerji